söndag 25 juli 2010

Religiös slakt


I Sverige har vi ett förbud mot slakt utan bedövning och därmed är alla annan slakt förbjuden vare sig andra metoder kan räknas in i religiösa eller traditionella metoder.
Det finns företrädare för kristna kyrkan som på DN debatt anser att Sverige borde göra som övriga Europa och ta bort detta förbud av religiösa skäl.
Jag är helt emot detta och anser som tidigare att man får ha vilken religion som helst så länge inte utövandet går ut över andra och det är just det som religiös slakt gör. Djur skall inte lida för att en del människor har en viss tro.
Människan har i alla tider använt religioner som skäl för sina handlingar och det är inte ok. Homosexuella skall inte få gifta sig i kyrkan, Kvinnan är underdånig mannen, sharia lagar med stening av kvinnor osv. Vi har ju under årens lopp bearbetat och humaniserat dessa beteenden mycket aktivt och det har varit bra.
Vi får därför inte under några omständigheter gå bakåt och tillåta något som är grymt för djur i religionens namn.
Vi i Sverige skall inte debattera för att gå med på plågsamheter av djur för att övriga Europa gör det, vi Svenskar är tvärtom historiskt duktiga i EU på att strida för djurhälsa och god djurhållning i övriga Europa och borde göra det även här utan att blanda in religion.