torsdag 22 juli 2010

Framtiden är ännu ljusare


Sifo redovisar nu även de siffror på att Sverige är på väg åt rätt håll och att det troligen viktigaste vi Svenskar har en tro på det. Ekonomi är ofta förväntansstyrd vilket gör att dessa siffror är oerhört viktiga och bra.
Vi har nu återigen skaffat oss en konkurrensfördel gentemot omvärlden genom att regeringen tagit oss igenom den internationella krisen på ett oerhört bra och tacksamt sätt.
Hoppas och tror att vi nu kan nyttja detta på ett förnuftigt sätt genom att företagen anställer fler och därmed ökar framtidstron och en fortsatt uppbyggnad av välfärden. Detta skapar utrymme för ökade medel till vård, skola och omsorg som tidigare inte fanns då vi levde över tillgångarna. Fleratalet länder i Europa har nu blivit varse att de måste ändra sitt levnadssätt så att de först tar in pengarna innan de fördelar ut dem. Bidragspolitik kombinerat med hög skattepolitik går inte ihop då det totala skattebasen på sikt minskar och därmed hamnar man i ett val som går ut på att öka skatten ännu mer eller låna till bidragen.