torsdag 22 juli 2010

Ambulanser

Jag tycker det är helrätt att vi specialiserar våra sjukhus så att experthjälp finns att tillgå när man behöver den. Utrustning och läkare är så specialiserade att vi inte kan ha det överallt. Men det som då måste fungera och absolut inte får falera är att vi måste har tätt med ambulanser och en och annan helikopter för att få dessa patienter snabbt till vård. Det är inte ok att vänta över 20 min på en ambulans då sträckan till vård sedan dessutom tar tid. Jag skall nu under sommaren göra en kontroll över hur läget är och göra vad jag kan för att agera i frågan. Vi har i Skaraborg centraliserat akutsjukvården (inte medicin) och måste därmed garantera transporter.