måndag 28 februari 2011

MVG i att bedriva sjukvårdspolitik

Folkpartiet har via sitt ledarskap i hälso och sjukvårdspolitiken i Västra Götaland genomfört en radikal förändring i sättet som vi medborgare får tillgång till vårdcentraler.
Genom att införa det som kallas VG primärvård under förra året har något så radikalt inträffat som att du som vårdtagare är den viktigaste som finns för själva vårdcentralen. Detta tack vare ett belöningssystem som belönar när jag som kund är frisk och desstom gillar min vårdcentral.
Vi har dessutom lyckats vända den negativa trend i läkartätheten genom att det numera är många fler läkare på våra vårdcentraler.
Med andra ord MVG till Folkpartiet i att värna dig som medborgare och din rätt till bra och nära vård.