måndag 2 augusti 2010

Följa John

Undrar om S själva märkt att de leker följa John efter FP när det gäller skolpolitik.
Inför förra valet var de så stolta och ansåg att vi i Sverige hade Världens bästa skola. När de märkte att föräldrar och övriga medborgare inte höll med och istället röstade fram bl.a. FP för deras skolpolitik så ändrade de sig. Efter valet så sa de att nja vi kanske inte har Världens bästa skola längre och att elevers kunskap minskar år för år är sant.
Men inte skulle man ha betyg för att kunna sätta mål och kunna följa upp hur varje elev ligger till det ville man minsann inte. Men se där under sommaren har även S med sina kamrater ändrat sig och kommit överens om att betyg är nog bra och de vill ha dem i skolan.
Nu när FP går ut med att man vill att skolk skall noteras i betygen så hänger man på även där. (De som protesterar är MP och V och det förvånar mig inte ett smack de vill inte ha några krav prestation utan verkar vara nöjd om eleven är inom skolområdet.)
Fantastiskt och bra att S hänger på för i den skola de lämnade efter sig så var kunskapen i många ämnen för första gången någonsin lägre för avgångselever än vad den varit för sina föräldrar och det i samma tid när Världen globaliseras mer och mer.
Det vore förödande om den efterföljande kom till makten över skolan igen!! Förödande för våra barn och unga men även för Svenska företags konkurrenskraft.