onsdag 19 september 2012

Muhammed karikatyrer

VARFÖR??? Min fråga är dubbelbottnad
Varför 1. Varför provocera? Om någon, några, grupp eller organiation väljer att se på en sak på ett visst sätt och dessutom både anser och mycket tydligt informerar om att de anser det kränkande om andra agerar på ett visst sätt mot dem. Varför då provocera? Vi är jätteduktiga på att ta till oss hur vissa kulturer är och anser oss duktiga när vi respekterar dessa på deras sätt. Vi lär oss hur man skall bete sig i Kina, Japan, Thailand m.m för att respektera deras seder och kulturer. Men när det handlar om religion så skall det provoceras och det anser jag vara både ouppfostrat och dåligt.


Varför 2 Varför bry sig ? Om det nu är så att vi inom vår grupp vilket i detta fall är en extremt stor grupp dvs muslimer som har en tro och ståndpunkt att Muhammed inte skall avbildas. Då kan jag tycka att det är helt ok och att man som troende muslim skall förhålla sig till det. Men man måste även förstå att det inte kan gälla även andra. Man får inte påtvinga någon en religiöst handlande.


Dessa två varför kokas hos mig ihop till en åsikt där det handlar om moral och respekt. Detta kan aldrig debatteras med lagar och rättigheter. Att respektera olika åsikter oavsett vad det handlar om innebär att jag går över gränsen när jag gör handlingen för att medvetet kränka eller provocera.
Jag anser det helt oförsvarligt att provocera på det sätt som nu gjort i en Fransk satirtidning. Men det är även för långt att gå när man i retur skall hämnas mot nation och individer. Var och en får stå för sin handling och man kan inte straffa medborgare i ett land för att man har en tidning vars redaktör anser det ok att provocera. Rättigheten till fri media måste skyddas men givetvis skall media få stå för sina övertramp.

Den dag vi inte vågar debattera om detta på ett öppet och värdigt sätt kommer hatet och de svarta krafterna att få grogrund till egna tolkningar och vedergällningar.

läs mer: DN, SVD, Expressen.