fredag 10 september 2010

Vad gjorde de röd/gröna utan alliansen?

Maria Wetterstrand har inga egna åsikter om ifall hon kan regera med Alliansen om SD kommer in i regeringen. Detta har Alliansen svarat på säger hon och hänvisar till att hon får följa deras önskan.
När det gäller skatter och jobbskatteavdrag så säger hon och övriga i de röd/gröna att det var bra med sänkningarna och skall inte ändra på detta.
När det gäller betyg och övrigt i skolan säger de att Alliansen gjort ett bra jobb och vill behålla alla reformer.
Var är de Röd/gröna reformerna som de kommit på själva??
Är det enbart höjda bensin skatter, ökad elavgift då de stänger kärnkraftverk, fördyrade semesterresor då flyget skall straffbeskattas, markant ökade avgifter för åkerinäringen, ökad arbetslöshet genom att bla avskaffa RUT arbeten som är deras nya politik.
Hur skulle de röd/gröna kunna stå på egna ben?