torsdag 8 april 2010

Strutstaktik


Jag kan inte påstå att dagens "heta" nyhet om att vi inte kommer att klara av den skattefinanserade sektorn på sikt utan drastiska åtgärder är något jag hört första gången. Det är något som omnämns med jämna mellanrum år efter år men ingen vågar göra något åt det. Makten att regera skall väljas av folket och folket gillar inte försämringar. Det gör att det är lättare att som MP/V gå ut och prata om 6 timmars arbetsdag och därmed ducka för vem som skall betala välfärden.

Tyvärr måste vi ta tag i finansieringen av välfärden innan det är ett faktum även om vi människor gärna hoppas på mirakel och väntar tills det ibland är för sent.(miljöförstöring, oljeberoende m.m.).
Ser bara att vi har 3 val som bör kombineras:
1) Ökat antal som betalar skatt. Innebär fler som driver eget företag, fler arbetstillfällen, mer arbetskraftsinvandring ( dvs invandring då alla vill arbeta).
2) Mindre antal som tar del av skattefinansierade kostnader. Innebär tex. friskare befolkning och därmed mer fokus och stöd åt kultur och föreningsliv samt friskvårdsarbete på arbetsplatser.
3) Kostnadsminskning genom att effektivare hantering men även se över vilken nivå vi har råd med samt vad som skall finanseras via skattemedel.

Det som tangerar detta är pensionssystemet där vi ochså vet om att vi måste göra något åt att vi arbetar förhållandevis mindre och mindre i förhållande till den period då vi skall leva på det som sparats under arbetsåren.

Helt klart måste beslut om dessa åtgärder tas omgående och då gärna direkt efter nästa val och i uppgörelse med alla partier så att lösningen blir hållbar och långsiktig.

Läs mer på: DN, Aftonbladet, SVD