torsdag 20 september 2012

Finansieringskostnad

Förstår att det politiskt är populärt att tvinga banker att visa sin finansieringskostnad men jag är lite rädd för långsiktiga konsekvenser.Byt ut det till livsmedelsbranchen då skulle alla butiker visa deras inköpskostnader så att jag som kund kan se hur lågt jag kan få ner priset. Det betyder att de kedjor som jobbat hårt med sina rutiner, datasystemlösningar, inköpsrutiner,byggt upp inköpspoler för att underlätta för leverantörer att kunna sälja sina varor billigare m.m. vilket medfört att de fått ner inköpspriset som sagt redovisar lägre inköpspris. Då skall man inte få fördel av det gentemot andra.
Detta kan enbart leda till att banker inte jobbar lika hårt på att få upp sin stabilitet och därmed lägre finansieringskostnad. (Man lånar ut pengar till banker med priset risk) om man ändå inte kan få fördel av det i bättre lönsamhet.
Detta riskerar att leda till att de banker i Sverige som ligger i topp internationellt i låg risk genom hårt arbete och givetvis en stark stat som garant inte kommer att lockas jobba lika hårt på att få låg finansieringskostnad.
Som kund är det inte säkert att jag kommer att få en lägre lånekostnad ändå då jag inte har en aning om vilken marginal som en bank säger sig behöva. Det kommer att driva än hårdare mot kontorslöst banknät.