onsdag 19 september 2012

Konkurrens om jobben

Bra att nu även Socialdemokraterna anser att arbetsförmedlingen behöver stimuleras med belöning för att utföra just sitt uppdrag att ordna jobb Man kan hör och häpna även tillåta privata aktörer att konkurrerar med den offentliga arbetsförmedlingen. Med andra ord anser man att inte bara att ekonomiska morötter fungerar utan även att konkurrens trimmar arbetssätt. Nu är det nästan så jag funderar på om det finns några skillnader överhuvudtaget längre på politikska grundvärden. Det spelar ju mig i sak ingen roll det är resultatet som är det viktiga.
På tal om konkurrens så kan man fundera på vad som anses vara så fel med att företag tjänar pengar på företag som konkurrentutsätter offentlig verksamhet. Jag anser att så länga man lyckas ställa krav på kvalitet och vad som skall presteras så kan det inte vara fel att göra det på ett effektivare sätt än vad som görs offentligt. Då menar jag att man inte skall tillåtas göra avkall på kvalitén genom vanvård m.m. lika lite som det är ok inom offentlig verksamhet.
Om man skulle göra vinst på samma kostnads kronor som inom offentlig sektor handlar det ju att man hittat effektivare metoder att utföra samma uppdrag på. Det som en del då säger är att man inte skall låta skattepengar gå ut till företagares vinster. Men om det varit kvar i offentlig verksamhet skulle det kostat lika många skattekronor och det utan att resultatet blivit bättre.
Låter man verksamhet konkurrentutsättas så kommer det på sikt att innebära bättre verksamhet till lägre kostnad.  Mycket medveten om att det samtidigt i flera fall kan innebära minskad sysselsättning på kort sikt men är det det som vi skall försvara skattefinansierad verksamhet med. Är det inte så att vi skall ha skattefinansierad verksamhet för att kunna ge samma vård, trygghet och utbildning oavsett privatekonomi. och det får vi aldrig göra avkall på men utförare kan vara olika.
Jag är värnare av en stor offentlig sektor men också medveten om att den agerar inom områden som är mycket svåra att mäta effektivitet inom. Därav behöver den till och från utsättas för konkurrens vilket behövs även för att se att det som görs idag kan vara det optimala och då är det bra att få reda även på det.