tisdag 3 december 2013

Måtte Svenska barn och unga aldrig mer behöva gå i S/V och MP:s skola

I dag kom då återigen beviset för det som i vardagsmun kallats så rätt kallats flumskolan. En skola som Socialdemokraterna slagits för med och ivrigt påhejats av sina vänner Bill och Bull dvs. MP och V. En skola som inte skulle pressa skolbarnen till resultat och kunskap vilket i sig är vällovligt men inte på det sätt man förordade dvs. att lärare skulle vänta ut barnen tills de kände motivation att lära. Det som även var symptomatiskt för den röda skolan var att barnen skulle finna kunskap själva genom att söka den kunskap de behövde. Eleven hade även ”makten” i skolan genom att läraren skulle /skall ta upp med eleverna i början av varje nytt delområde hur eleverna vill att läraren skall genomföra undervisningen.

År 2006 hade föräldrar och mor/farföräldrar till skolbarnen tröttnat på S och Baylands skola och valde därmed ny regering. Björklund blev skolminister och startade genast med reformer. En del reformer kunde genomföras relativt snabbt efter lagråd och riksdag fattat besluten det handlade då om ordning och reda såsom att mobbare och inte mobboffer skall byta skola samt möjlighet för lärare att beslagta telefoner.

En del reformer krävde mer utredning och planering såsom:

• Ny skollag

• Ny kursplan

• Ny betygsskala

• Nytt betygsystem

• Ny lärarutbildning

• Ny gymnasieutbildning

• Legitimering av lärare

• M.m.

Dessa förändringar kunde efter snabbehandling och mycket protester från många håll med rop om att det går för fort och det är för mycket på en gång genomföras under 2011 – 2012.

Den PISA undersökning som nu redovisas är genomförd på åk 9 elever mars 2012 och därmed de sista avgångseleverna som gått 9 år med S/V och MP:s sk. flummskola.

Det som är oroväckande är att dessa partier nu vill ha makten så att de så fort som kan flytta skolan tillbaka till hur den var när de drev den…. Måtte elever aldrig behöva utsättas för deras skola igen.!


via WordPress http://xn--prjohnson-v2a.se/?p=1090