fredag 13 december 2013

Ett inlägg om skolan

Det skolan minst av allt behöver i dagsläget är fler förändringar utan i stället möjligheten att låta nya läroplaner m.m. sätta sig och lärare måste få möjligheter att utföra sitt jobb. Jag har i flertalet tidigare artiklar nämnt att just skolan måste få mera resurser i form av fler lärare per barn och även högre lönenivåer samt att lärare behöver möjligheter att utföra sitt arbete på ett bra sätt. Det är heller inte lärarkårens fel om kunskapsresultatet generellt sjunker i landet i förhållande till andra länder. Det handlar om styrning och uppdraget.

Skolan och läraren har succesivt fått en sänkt ”status” och auktoritet i Sverige än i många andra länder och det måste förändras. Lönen måste även återställas i förhållande till nivåer innan kommunaliseringen. När det gäller lönen så har man generellt en högre livslön om du går ut i arbetslivet efter gymnasiet än om du högskoleutbildar dig till lärare.

Det är med andra ord ekonomiskt olönsamt att utbilda sig till lärare och givetvis påverkar även det när man som ung planerar sin framtid. Lärarkåren har inte valt jobbet för lönen utan för att man brinner för att utveckla barn och unga och ge dem en bra start i livet. Lönenivåerna behöver justeras för att ge skälig lön för utfört arbete i dag men även för att attrahera fler lärare i framtiden.

Svensk skola har fått en nystart och ett uppdrag som är mer fokuserat på kunskapsbildande där läraren fått en tydligare och viktigare roll som just lärare. Detta kommer att märkas i kommande jämförelser men framförallt är det viktigt för våra barn eftersom skolperioden inte går i repris utan måste vara så bra som möjligt för varje enskilt barn.


via WordPress http://xn--prjohnson-v2a.se/?p=1101

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar