onsdag 18 september 2013

Lärare är skolans grund


 

Vi föds till olika förutsättningar vare sig vi ser på det med globala ögon eller inom vårt land. Detta kan vi i sig inte göra så mycket åt, men det som går att göra något åt är allt därefter.  En av de största möjligheterna till detta om inte till och med den största är en rättvis och bra skola.

Skolans vikt för att både bygga ett land men även för att skapa jämlika förhållanden är inget nytt och det är bl.a. därför vi har skolplikt i Sverige så att alla barn skall få möjlighet till skolgång och inte fastna i att tvingas jobba för att hjälpa till med familjens försörjning.

Att vara en rättvis skola handlar inte om att ha mål som är lågt satta så att så många som möjligt klarar av dem med låga intagningspoäng till gymnasiestudier så att så många som möjligt kommer vidare.  Då lurar vi både barnen och samhället som helhet. Att ställa krav är att bry sig för framtiden kommer att ställa krav och det är med högst ställda mål vi utvecklas.

Tidiga insatser är nödvändiga för att stötta och hjälpa de som behöver är både ekonomiskt viktigt men framförallt hjälper det varje enskild individ som dessutom får ett starkare självförtroende på köpet. Vi måste ha en skola som har kontrollsystem för att i tid fånga upp de barn som har större behov än andra Tidig utvärdering krävs för tidiga insatser och därför har vi infört betyg från åk 4.

För att hjälpa och stötta barnen i deras utveckling och mot dessa mål är läraren den utan tvekan största resursen. Det spelar ingen roll hur mycket IT-stöd och läromedel vi har om vi inte har duktiga lärare som brinner för sitt arbete. Folkpartiet har tagit en rad initiativ för att stärka läraryrkets status så att vi kan få fler duktiga lärare och de vi har orkar vara kvar. Vi har infört lärarlegitimation, gett lärarna möjlighet att upprätthålla trygghet i klassrummen och lagt om lärarutbildningen, men det räcker inte. Till höstterminen kommer karriärtjänster för lärare att införas och för att underlätta för kommunerna att betala högre löner för dessa lärare skjuter staten till dessa pengar. Vi tycker att satsningen är en utmärkt väg för staten att bidra till att höja lärares löner. Inför höstens budgetförhandlingar vill Folkpartiet därför att man satsar på en kraftig utbyggnad av statligt finansierade tjänster som förstelärare och lektor. Satsningen kan då utökas från att täcka 4000 lärare, till att från nästa år täcka upp till 20 000 lärare och dessutom gälla förskolelärare

Vi har nått en bra bit på vägen från en skola utan lugn och ro och en lärare utan makt och status men vi är ännu inte i mål. I dagarna föreslår vi därför ytterligare pengar till kommunerna för att inom skolan kunna ge läxhjälp och sommarstudier till de elever som behöver ett extra stöd.  Det kommer även ett anslag som skall ge ytterligare 100 platser på högskolan för utbildning av speciallärare. Folkpartiet kommer att fortsätta den nu inslagna vägen med att förbättra möjligheter för både elever och lärare. Vi har nått långt men är ännu inte nöjda.