onsdag 25 september 2013

Regler är till för alla

Jag kan absolut inte se det logiska i att dagens riksdagsledamöter tycker att villkoren idag är för bra och därför tar fram ett förslag till försämring. När det är på plats så bestämmer de att dessa försämringar skal gälla för alla andra än just de själva som kom på det.

Detta är kanske inte det största problemet i sig men synliggör ett som jag ser det än större problem dvs. hur vi skall se på politiska uppdrag, är det ett jobb att vara politiker eller är det ett förtroendeuppdrag som man får från väljare och då för en viss period.
Allt för ofta får man som politiskt engagerad höra att ”ni politiker lever i en annan värld” och då kan man undra var detta kommer ifrån. Ett exempel är vid en miljökonferens där jag satt i podiet som politiker tillsammans med företrädare från näringslivet.
En företrädare från en av de största hotellkedjorna beklagade sig att politiker inte kom på möte när hon bjöd in lokalpolitiker på information om hur hotellet jobbade med marknadsföring, kommunikation och förändringsarbete.
När jag fick ordet påtalade jag att jag inte vet vilken kommun det handlar om men jag kan tänka mig att de ”politiker”” du bjuder in kanske liksom jag jobbar med just dessa frågor till vardags men har valt att på fritiden dessutom engagera sig politiskt för att de har en vilja och tro att vi med vår arbetslivserfarenhet kan bidra till förbättringar även utanför vår företagsroll. Med andra ord vi har till vardags samma yrke och därigenom kurser, möten kompetensutveckling m.m.

Tänk om vi kunde få ut detta på bredare front att politiker är kollegor i olika branscher som förutom jobbet orkar ta på sig politiska uppdrag för att med sin yrkeskunskap bidra till samhället som helhet.
Tyvärr konserveras åsikten att politiker inte lever det vanliga livet då man för egen del beslutar ett undantag om försämringar av villkor att inte gälla de som redan är inne i systemet med hänvisning till att det inte kan gälla retroaktivt.
Det finns inget retroaktivt då en förtroendeperiod för som i detta fall riksdagen är fyra år och sedan är den över. Skulle man orka och vilja får man starta på noll och ansöka om en ny period hos medborgare genom ett nytt val.