torsdag 27 september 2012

Lärare och lärarfacket är återigen förlorare


I det avtal som nyligen blev klart så är det bara att konstatera att lärarna och lärarfacket åter har gått ur striden som stora förlorare.
Att SKL inte tar sitt ansvar att höja lärarnas löner och status har stått klart sedan länge. Gång på gång har nya chanser givits till SKL att uppvärdera läraryrket men inget har hänt. Folkpartiet vill ta ansvar för att höja läraryrkets status och vår fasta övertygelse är att detta endast kan ske genom ett förstatligande av skolan. Det som för oss var tydligt nog tidigare har nu blivit ännu tydligare. SKL som förhandlar som arbetsgivarsida för alla kommuner i Sverige kommer alltid att stå inför problemet att lova löneökningar som skall belasta både rika och fattiga kommuner.
Läraryrket i Sverige har förlorat mycket i status och jämförande lön sedan kommunaliseringen.  Folkpartiet har som nog inte undgått någon bestämt sig för att försöka ändra på detta. Det är ett nationellt intresse för företagande och utveckling att vi har en hög kompetensnivå på skolan och det är oerhört viktigt för varje enskilt barn och ungdom att de får en så bra start i livet som möjligt.
Yrkesskickliga lärare måste kunna göra karriär inom sitt yrke, utan att behöva sluta undervisa då det är det de är bra på.                
Folkpartiet ser nu till att möjligheter för lärare att göra karriär som lektor och förstelärare införs. Stadsbidrag kommer att utgå för att kunna bidra till ökad lön och sociala avgifter för dessa tjänster.  Detta räcker givetvis inte som helhet utan här måste även SKL gå in och på allvar ta sitt ansvar genom att höja grundlönen rejält för samtliga lärare.
Samordning på nationell nivå måste även göras gällande den administration som lärare idag drunknar i. Det kan inte vara upp till varje kommun eller i värsta fall varje skola att lägga upp egna rutiner med mallar och system.
Folkpartiet tar steg för steg med att uppgradera läraryrket men för att få det verkliga lyftet vill vi förstatliga skolan så att staten åter ta ansvar för en av Sveriges viktigaste yrkesgrupp.
Folkpartiet vill och förmår.