torsdag 10 juni 2010

Klarar skolan konkurrens


Folkpartiet gick till val på att förändra skolan så att fler barn och unga får en bra start i livet och klarar av sina studier och slippa känna ett misslyckande.
Vallöften är något som vi inte ser som målsättningar utan verkligen håller och har under dessa fyra år genomfört rekordmånga förändringar inom just skolområdet.
Det är bråttom att genomföra förändringarna eftersom fullt genomslag och därmed nyttan för eleverna inte syns förrän om flera år via förändrad lärarutbildning, nya arbetssätt m.m.
Att det är viktigt att via lagstiftning på riksnivå få till tvingande förändringar märks t.ex. i Socialdemokratiskt ledda Lidköping som inte vågar tillåta fler friskolor. Man har idag inom både kommunal grundskola och gymnasieskolan problem med att många elever söker sig till Broholmskolan eller Portalens gymnasium. Ytterligare friskolor som efter egna utredningar kommit fram till att de skulle få elever till sina skolor om de etablerade sig i Lidköping säger den S/V och MP ledda skolan i Lidköping nej till. Skolinspektionen är den instans som tar det slutliga beslutet men det på rekommendation från den berörda kommunen. Jag anser att skolgång näst efter föräldrar är bland den viktigaste delen i formandet av våra liv och att då från politiskt håll hindra valfriheten är ett stort ansvar man tar på sig.
Det är inte andra lärare som föräldrarna till barn i friskolor söker utan det är dessa lärares möjligheter till att bedriva undervisningen på ett annat sätt som attraherar både lärare, elever och föräldrar.
Det är mycket som är bra i den kommunala skolan i Lidköping och mycket är på gång men varför vågar man inte tillåta våra barn och unga fler möjligheter i skolvalet än sina egna kommunala skolor om de nu är så bra? Tänk om en butikskedja i Lidköping skulle ha makt att stänga ute alla andra butikskedjor från att etablera sig och sedan försöka intala oss kunder att de själva är så bra så de andra butikerna behövs inte. Inom näringslivet välkomnar man konkurrens eftersom det hela tiden gör att man måste se över sin egen verksamhet och förbättra den så att kunderna är nöjda.
Skolan är för oss i Folkpartiet oerhört viktig och vi kommer att fortsätta att förbättra den via lärlingsutbildningar, lärarlegitimation och valfrihet m.m. om vi får fortsatt förtroende av väljarna. Vi kan även lova att vi skal fortsätta visa att det inte bara är löften. Vi är stolta men inte nöjda.