söndag 20 maj 2012

Ett explosivt Grekland

Gissningarna går isär om ifall Grekland måste lämna EMU eller vara kvar och vad som händer med Europa och EMU om de lämnar. Gissningar är så långt man i dagsläget kan komma eftersom det inte finns något i historien att jämföra med.
Helt klart spelar Grekiska politiker ett mycket högt spel som först går med i EMU via förfalskade siffror visar väljvilja till att förändra hushållningen med pengar om man får bidrag och nu när bidragen är på plats vill förändra spelreglerna. Vänsterpartiet i Grekland utmanar dessutom med att uttala att konfiskera tidigare lån, dvs inte betala tillbaka dem om man inte får ännu mera pengar.
Fler länder inom EMU är i kris och har fått lån liksom tidigare tex. Island och skulle Europas ledare gå med på att Grekland i efterhand kan förändra spelreglerna till långsammare tempo för stabilitet kommer det givetvis att öppna upp för krav även från de andra.
Med andra ord Grekland har egentligen enbart två vägar. Följa den uppgjorda och överenskomna planen eller slinka ur den genom att gå ur EMU och jag tror på det sistnämnda då de inte klarar av att ena landet för att genomföra överenskommen plan. Därefter tror jag att Grekland kommer att devalvera sig ur sin egen kris och fler länder kommer att avundsjukt titta på men välja enigheten i EMU för sin och de andra ländernas framtid.