onsdag 8 september 2010

Kronan stärks

Nu visar även kronan att Sverige gått ut som vinnare ur den internationella krisen.
Kronan stiger i värde hela tiden och spås nu även en förstärkning med ca 4% till under kvarvarande månader i år.
Det enda som ser ut att vara en oroande faktor gällande fortsatt förstärkning är en regering utan egen majoritet.
Svensk export kommer med detta att få ytterligare smörjmedel och framtiden ser verkligen ljus ut.
Den oro som funnits för en "dubbeldipp" ( att få en kris till följd av svaga länder efter krisen) ser ut att minimeras då bla. USA visar att man klara sin interna kris. Länder som Grekland, Portugal men även Storbritannien har givetvis stora problem men det ser ut som om vi kan hållas utanför.