tisdag 8 juni 2010

Biblioteket och centrum


Majoriteten i Lidköping träffade centrumhandlare för ca ett halvår sedan och klargjorde att man inte hade för avsikt att utarma centrum genom att aktivt stimulera butikskedjor att etablera sig utanför centrum. Man uttalade att man var i samförstånd med att centrum behövde vara levande.
Logiken bakom detta löfte och att samtidigt från politiskt håll flytta en av de verkligen centrala mötesplatserna från just centrum går inte ihop.
Man måste ta sig en funderare på om den beslutade flytten av Biblioteket är tänkt att genomföras till Sockerbruket med avsikt att dölja eller förbättra även det ett dåligt beslut. Köpet av sockerbruket har kostat oss skattebetalare oerhört många miljoner och nu måste man givetvis fylla det. Är det så att beslutet att flytta från nuvarande plats är med anledning av för lite yta och dålig arbetsmiljö borde man nu kunna fatta ett nytt beslut då fastighetsägaren skapat möjlighet till större yta.
Vi inom Folkpartiet i Lidköping ser med fasa på hur Sveriges troligen finaste centrum mister en samlingsplats och därmed avfolkas samtidigt som Biblioteket hamnar i en otillgängligare och tråkigare miljö
Det är rätt att fylla sockerbruket med kommunala verksamheter men fyll det då i första hand med egna kontor och mötesrum. Ett förslag kan vara att flytta kommunkontoret till Sockerbruket och istället lyfta Skaragatan med ytterligare lägenheter i nuvarande kommunhus. Lidköpings kommun skall och bör drivas med mer samordning mellan olika nämnder och för att underlätta det så bör så många som möjligt sitta under samma tak och inte som idag utspridda i Rörstrandsområdet, Arenan, Kommunhuset m.m Är Sockerbruket inte fint nog är det heller inte det för ett Bibliotek.
Vi i Folkpartiet vill att Lidköpings centrum skall vara ett centrum som sjuder av handel och människor. Det gör oss stolta som Lidköpingsbor och drar turister till Lidköping. Vi vill visa att vi menar allvar och vill därför att en utvärdering görs av möjligheten att vara kvar innan upphandling av nytt biblioteksbygge görs.