tisdag 23 februari 2010

Tur skall inte styra i livet


Att ha tur är bra när det gäller lotterier och liknande men det är inte det som skall gälla i livet för övrigt.
För att ge exempel:
1) Det skall inte vara tur att man inte råkar ut för ett brott. Vi skall ha bättre moral i samhället samt avskräckande straff.
2) Det skall inte vara tur om man blir åtalad för begånget brott eller ej. Vi skall klara upp, handlägga och åtala fler än idag.
3) Det skall inte vara tur om man får ett arbete. Det skall finnas bättre möjligheter för unga att få arbete samt utbildning för omskolning om det inte finns jobb i just det jag är utbildad för.
4) Det skall inte vara tur om jag fuskar med bidrag och inte blir återbetalningsskylldig. För att värna systemen och gynna de som behöver måste vi fortsätta att hitta de som fuskar och nyttjar systemen.
5) Det skall inte vara tur om jag tjänar mycket pengar. Utbildning och flit skall löna sig.
6) Det skall inte var tur om jag klarar skolan med godkända betyg eller ej. Skolan skall identifiera de med behov av hjälp tidigt och sätta in resurser.
7) Det skall inte vara tur om jag är född i rätt land. De som är födda i länder med krig och fattigdom skall ha möjlighet att få stöd och hjälp på plats eller ny möjlighet i ett nytt land.

osv.
Detta är vad jag försöker efterleva som person och politiker. Det handlar med andra ord att skapa möjligheter för andra att lyckas men det handlar om att var och en måste bidra efter sin förmåga. Vi skall vara stolta och glada över framgång både egen och för andra när vi ser och märker att folk inte nyttjat turen utan egen kraft.