tisdag 26 januari 2010

Svenska bilar?

Nu verkar det som om det löst sig för SAAB genom att Spyker Cars köper upp dem. Oerhört skönt att vi inte har haft Röd/grön regering under föregående år för då hade vi istället ägt SAAB via Svenska staten. Nu finns det säkert anhängare till olika partier som vill att staten skall äga företagen men det gillar inte jag.
Nu kommer nästa fas att inledas där vi får se vilken strategi Spyker har gällande SAAB, då det trots detta nya ägande inte löst företagets problem. Spyker måste få igång försäljningen av SAAB alt minska kostnaderna. De har garanterat inte köpt SAAB av välgörenhet. Grattis alla anställda direkt i SAAB och via underleverantörer. Hoppas bara nästa steg blir bra.