tisdag 26 januari 2010

Det omöjligas konst;)

Det blir inte lätt att hitta nivån i debatten inför valet och det är naturligt.
Om man skulle kritisera eller i negativa ordalag skriva om sittande kommunalråd eller hur politiken förs så rycker hans räddningskår ut för att flytta fokus och döda den som skriver.
Ledsen om Hedvall och några andra från S/V och MP tycker illa om att jag gärna ser att han inte fortsätter som kommunalråd men det står jag för och det vore konstigt annars.
Är inte mycket för att kritisera och skall fortsätta med fokus på framtiden, men men någon gång kommer jag nog fortsätta att nämna att jag gärna ser att Hedvall blir fri från sin post även om jag därmed indirekt även kallar in Hedvalls hjälptrupp.
Känns lite lustigt att personer som gärna förminskar och skriver illa om andra tar illa upp eller blir chockade om det är motståndare som gärna ser att de byter jobb och istället ägnar sig åt sina fritidsintressen. De borde fundera på sitt eget språk innan de kritiserar andra. Förutom att jag politiskt önskar skifte så vore det naturligt att någon som suttit på samma utsatta post så länge faktiskt får ägna sig åt annat oavsett vilken typ av arbete det är. I vanliga arbeten byter chefer arbete med jämna mellanrum för att få nya utmaingar och för att enheterna skall få in nya vindar och därmed inte fastna i invanda mönster.