söndag 5 maj 2013

motion om introduktionsanställningar

Denna motion lämnade Folkpartiet i Lidköping in under mådagens kommunfullmäktige.
Motion om inrättande av introduktionsanställningar
Att det är särskilt viktigt att på alla sätt minska arbetslösheten bland unga människor med liten eller ingen erfarenhet av arbetslivet är de flesta politiker eniga om, i alla fall i ord. Med avsikt att förbättra ungas möjlighet att komma i arbete har Folkpartiet i många kommuner och landsting lagt fram förslag till ungdomsavtal. Nyligen i februari 2013 ändrades förutsättningarna i och med att SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Kommunalarbetarförbundet tecknade ett centralt avtal om ”arbetslivsintroduktions-anställning”.
Målgrupp för anställningen är personer mellan 19–25 år. Erbjudandet gäller personer som är arbetslösa och behöver en arbetslivsintroduktion för att komma in på arbetsmarknaden. Tiden för introduktionsanställningen är 12 månader. Introduktionsanställningen innebär 75 % arbete och 25 % utbildning. Förutsättningar för introduktionsanställningar är att det ska finnas handledare och att en utbildnings- och introduktionsplan ska upprättas för varje individ.
Här har nu tillkommit en möjlighet att erbjuda arbetslösa ungdomar i Lidköpings kommun en meningsfull sysselsättning och väg in i arbetslivet.
Folkpartiet i Lidköping yrkar därför att:
- att uppdra åt kommunstyrelsen att skyndsamt utreda förutsättningarna för en yrkesintroduktion för unga i kommunens verksamheter.
- att snarast återkomma till fullmäktige med ett förslag i enlighet med motionens intentioner.