söndag 24 juni 2012

Midsommar

Då var midsommar tyvärr över för detta år. Jag gillar midsommar, det är som en kondens av Sverige som helhet.
Nu börjar jobbet att gå mot semeseter tid och det märks väl genom en minskad mötes och mail tillströmning. Jobbar en vecka till och det skall bli skönt att hinna göra undan en del som blivit liggande och dessutom planera inför veckorna efter semestern så jag kan vara ledigare under ledigheten.
Politiskt verkar det bli "hetare och hetare" då fler viktiga frågor dyker upp.
- Kampen om att få stopp på brytningen av Sand i känsliga Råda ås är ännu inte över.
- Bevara Lidköpings sjukhus, nu är det återigen dags att försvara att Lidköping som växer behöver sitt sjukhus.
 - E20 skall vara 4 fältsväg allt annat är en dödsfälla och oansvarigt

- Hamnarna i Vänern. En sänkt bro i Göteborg försvårar och fördyrar handelsbåt trafiken i Vänern.
- Lärartätheten i skolorna och att alla skall kunna få utvecklas efter sina möjligheter oavsett om jag har lätt eller svårt i skolan under en kortare eller längre tid.

Den regionala utvecklingen för hela Skaraborg verkar minska trots att den skulle behöva öka och få mer samordning.
Var är debatterna mellan kommunerna när det gäller sjukhusen, sjöfarten, turismen m.m.