onsdag 20 juni 2012

Göteborg går för långt

Nu har Göteborg gått för långt i att ta för sig på bekostnad av andra kommuner i Regionen!!!
Hur mycket skall vi betala för att man inför vägtullar i Göteborg och därmed måste öka kollektivtrafiken?
Skatten i Regionen skall ökas med hänvisning till bland annat att det behövs mer pengar till Västtrafik. Övriga kommuner i regoinen kan inte räkna med utökad kollektivtrafik då Göteborg behöver större andel. Nu har man dessutom mage att besluta att den nya Göta Älvbron skall ha lägre höjd och då så låg att inte fartygstrafiken till hamnarna i Vänern kommer fram. Den skall öppnas i det tempo som just kollektivtrafiken i Göteborg klarar av. Göteborg ser då enbart till sitt behov och går emot Vänerkommuner, rederier samt Sjöfartsverket. Men Göteborg har ju en egen hamn och det är väll inget som någon annan skall behöva ha.

Läs mer: GP , Lidköpings nytt, Aftonbladet,