torsdag 18 september 2014

Jobbskatteavdrag och pension

Det finns mycket att vara besviken på gällande utgången av valrörelsen. Som ni alla förstår så är det ”uttalandet” baserat på mina egna värderingar och tolkningar. För egen del är det en mycket konstig känsla. Jag kan konstatera efter att personvalsräkningarna blir mer och mer klara att jag fått ett mycket gott personligt stöd av väljarna och det glädjer mig oerhört mycket. Jag känner en stolthet men samtidigt mitt i alltihopa dyker en känsla av hopplöshet och även lite svek in. Genom att det totala resultaten inte blev bättre i vare sig riksdagsval eller kommunval (region är ännu inte klart) så har jag trots detta förtroende inte någon möjlighet att använda detta förtroende för vad det var ämnat till. Vi blev av med riksdagsplatsen i Skaraborg så jag kan inte påverka riksdagspolitiken mer än tidigare och i kommunvalet så har vi ungefär lika många stolar i nämnder och styrelser som innan valet och är kvar i opposition. Så trots detta ökade förtroende så vet jag idag inte hur jag skall göra för att uppfylla förväntningarna. När det gäller valrörelsen så är jag överlag nöjd med aktivitetsnivå och genomförda aktiviteter eftersom jag genomförde allt som planerat och hade tid och energi över för att genomföra än mer. Jag skall göra en ordentlig valanalys för att se vad som kunde gjorts bättre eftersom det finns alltid saker som går att förbättra. Något jag direkt kan komma på är retoriken gällande pensioner. Nu fick själva pensionssystemet och nivån på pensioner inte direkt mycket utrymme så det kan vara anledningen till att vi (jag) inte fick så många tillfällen att prata om detta ämne. Debatten lyckades med konststycket att ta pensionsnivå och system som givet och ställa det mot andra kostnader såsom invandring. Här inser jag att det blivit fel. Om vi rett ut pensionsfrågorna som helhet kanske inte den andra debatten fått luft att flyga. Om vi jämför pensioner före Allianses tillträde med löften om jobbskapande politik och idag så har inte pensionerna försämrats med en enda krona genom politiska beslut. Pensionerna har tvärtom blivit högre genom 5 politiska beslut. Hur kan det komma sig att det då ända förts debatt om att pensionärer straffbeskattats och SD säger att de skall återupprätta pensionerna genom att ta pengar från integration? Ja det är en bra fråga. Men om man jämför med löntagare så har löntagare under alliansregeringen fått ett jobbskatteavdrag vilket inte pensionärerna fått och då blir själva bruttobeloppet som man räknar ut skatten på lägre för en löntagare på samma sätt som det blir för de som har reseavdrag i jämförelse med de som inte har reseavdrag. Man kan inte säga att de som inte har reseavdrag har fått straffbeskattning lika lite som man kan kalla de som inte fått jobbskatteavdrag för straffbeskattning. Personer som lever på A-kassa eller sjukbidrag får heller inte jobbskatteavdrag. Men man kan säga att det är orättvist att inte alla får samma avdrag men det är skillnad från att säga att man är straffbeskattad och än värre säga att man fått en försämring. Försämring har man bara fått i förhållande till andra men inte för egen del. Jobbskatteavdraget var till för att få fart på arbete och inhemsk konsumtion vilket fått avsedd effekt. Jag tror inte det finns någon pensionär som inte tycker det är ok att få fart på sysselsättning och inhemsk konsumtion om det samtidigt betyder att de behöver betala en enda krona till detta i form av minskad pension och det är precis det som skett. Däremot har pensionssystemet som sådant inneburit att den sk. bromsen slagit till under två eller tre år på rad vilket inneburit lägre pension men det skall inte kopplas till jobbskatteavdrag och jobbskapande politik. Det är pensionssystemets uppbyggnad som ser ut så. Trots det har alliansregeringen gått in och höjt bostadsbidrag för de med lägst pension och även fem gånger förbättrat nivån på pensionen. Något som aldrig kommit fram i debatterna är hur man skall ”återställa” detta. Skall man ta bort jobbskatteavdrag eller ge pensionärer ett pensionärsavdrag? Konstigt att man kommer undan debatten utan dessa svar.


via WordPress http://ift.tt/Xon9Pa