onsdag 7 april 2010

Ovärdig syn på äldre

Sverige är ett land med hög socialvälfärd. Jag tror ingen säger emot detta men vad innebär det egentligen? Enligt min åsikt stämmer det att vi har hög socialvälfärd men det är samhället som tagit ( och fått) ett ansvar att ta över vår omsorg och ansvaret för oss människor.
När vi är unga så skall förskola och skola fostra oss till goda samhällsmedborgare istället för att föräldrar har ansvaret för fostran och skolan kunskapslärandet.
När vi är äldre skall samhället vårda oss och är bara den ena i ett par i behov av vård så delar samhället på paret och tar över omsorgen över den behövande.

Vi måste ta tillbaka makten över vår individ från samhället och inte låta oss socialiseras. Samhället skall stötta individen men inte fostra och ta över den självständiga individen.
När man blir äldre är det inte samhället som skall avgöra om man skall leva ihop utan även när någon är i behov av särskilt boende skall detta innebära att bägge i ett förhållande kan flytta till detta boende.

Folkpartiet har tagit ställning och kommer att slåss för parboendegaranti så att alla har rätten att bo i hop även på äldre dagar. Att man lovat inför gud, varandra och församlingen att leva ihop hela livet skall inte samhället bryta efter lång gemenskap.

Se vidare på: Aftonbladet,
Läs även: Niklas Frykman