söndag 4 april 2010

Skolans viktigaste resurs

Skolan är en av de viktigaste grundstenar för både nutid och framtid i vårt samhälle. Hur skolans uppdrag och ansvar skall se ut är som bekant en av de riktigt stora skillnaderna mellan det socialistiska blocket och alliansen (och i alliansen framförallt FP).
I socialistiska blocket ligger det utökade ansvaret på skolan i att skola goda samhällsmedborgare och inte att lägga tyngdpunkten på ämneslärande i sig. Kunskap gällande skolans grundämnen får inte verka utslagande för individen i det fortsatta livet och därmed är inte betyg och omdömen gällande dessa konkreta ämnen något de accepterar.
FP förespråkar däremot kunskapsskolan och mer styrning mot att skolans uppdrag är att lära ut kunskap i form av skolans kärnämnen.
Lärarna är med sin kunskap och förmåga den absolut viktigaste resursen för att kunna genomföra kunskapsskolan men det fordras en helt annan inriktning och uppdrag för att kunna fokusera och stötta elever i deras kunskapsresa.

Jag anser att vi varit inne på en farlig väg och jag undrar hur många som har förstått det. Skolans ledare har utbildats ( och gör det fram tills ny utbildning är sjösatt) i att det är viktigare att lära elever att bli goda samhällsmedborgare än ämneskunskaper. Det jag anser farligt är att vi förflyttar ansvaret från föräldrar till samhället i form av förskola och skola i samhällsskolandet.

Att mitt i omvandlingen av skolans uppdrag ta strid med de viktigaste personerna i avtalsrörelsen känns helt fel och jag är tacksam för att FP markerar detta genom att som protest kliva av avtalsrörelsen om inte kravet på att styra lärarnas arbetstid än mer tas bort från arbetsgivarkravet.