onsdag 14 juli 2010

Individen i centrum

Mångfald är för mig acceptans och respekt för olikheter.

Med olikheter ges även möjlighet att se varje individ och ge denna de möjligheter som behövs.

Jag har under åren mina barn gick i skolan engagerat mig mycket genom att föräldraförening m.m. Jag anser det är viktigt att vi föräldrar är med i skolan istället för att stå vid sidan och titta på. Vi måste ta tillbaka ansvaret för våra barn och inte ringa skolan och skälla om det inte fungerar.

Har erfarenhet av ett av mina egna barn som gått genom hela grundskolan med läs och skrivsvårigheter utan hjälp trots oss föräldrars vädjan om stöd. Då är jag ändå duktig på att strida för det jag tror på och inte främmande för hur man agerar i olika instanser. Hur går det för alla andra och hur bra är det för självförtroende för dessa barn? Nu fick han hjälp på gymnasiet och det är jag oerhört glad över, men tänk vilket skillnad det varit om han fått stödet tidigare dvs. redan i grundskolan.

Har även dagsfärska erfarenheter av lärare som sliter och kämpar med att få ordning i sina klasser där det finns elever som har andra utmaningar än själva inlärningen. Detta går givetvis ut över alla i klassen och är inte bra för någon. Jag anser att alla måste få det stöd och hjälp för lärandet som just det barnet behöver, se och värna om olikheter istället för att hantera alla lika.

Jag får ibland frågan om varför valfrihet är bra. För mig är det viktigt men det betyder för mig inte att vi måste ha massor av friskolor. Det är inte friskolan i sig som är viktig och betyder inte med automatik något bättre.
Valfrihet är för mig ett medel för att se till att kommuninvånare får bästa möjliga förutsättningar. Det finns ingen som etablerar en friskola i en kommun om de inte anser att det finns underlag för att få elever.

Tänk om vi var i ett läge där ingen friskola anser att det finns utrymme att etablera sig i just din kommun det vore verkligen bra för våra barn.