torsdag 25 februari 2010

Friskvård


Något som vi i Sverige skall vara stolta över är all vår ideella verksamhet i form av framförallt idrottsföreningar. Genom dessa skolas vara barn och unga in i gemenskap och lär sig att idrotta i olika former.
Vi läger i varje kommun stora summor på motion och idrott och har mängder av motionshallar, gymnastiksalar, simmhallar, m.m m.m och dessa nyttjas flitigt vilket är toppen.
Friskis och Svettis, Korpen och privata gymkedjor ser till att även vi vuxna har alla möjligheter till träning i alla former.
Via skattesubvention ser de flesta arbetsgivare till att personalen har någon form av friskvård.

Förutom detta har vi goda möjligheter till god kosthållning och bra tillgång till grönsaker och frukt.

Vi har även miljö och arbetsplats ombud liksom företagshälsovård som arbetar för bästa möjliga arbetsmiljö.
Detta liksom god levnadsstandard för övrigt har bidragit till att vi har lever rekordlänge. Vi är verkligen mycket gynnade att bo i ett för livskvalite bra land.

Men vad är det som gör att vi förutom detta genom åren toppat i sjukskrivningar och förtidspensioner??? Trots att antalet nya förtidspensioner minskar har vi ca en halv miljon förtidspensionerade dvs ca.5% av befolkningen inkl. barn och de som har "ålderspension".


Jag har placerat min blogg i Lidköpingbloggkartan.se!