onsdag 20 januari 2010

Bidragskampen

Nu verkar det klarna i vad S/V och MP kommer att göra för att få ned arbetslöshetssiffrorna. Det handlar inte om stimulans för att få företag att anställa, få igång mer företagande, hjälpa in medmänniskor i arbete... Nä det handlar om att hjälpa till att bli längre och lättare sjukskriven. Jaha så lätt det är att återställa bidragssverige där alla skall med i bidragen men förre skall betala.
Före valet 2006 förtidspensionerades 140 personer per dag året runt. Många inte äldre än 30 år. Är det att ta ansvar i att ge förutsättningar för våra medmänniskor ett bra liv??? Visst finns det många som tyvärr pga olyckor och annat drabbas hårt och behöver detta men i ärlighetens namn inte 140 personer om dagen som inte kan göra något aktivt för egen försörjning och självkänsla, Leva på bidrag var en rättighet och inte möjlighet!!!! Idag är det faktiskt så att dagens regering satsat 17 miljarder på att få igång aktiv individ anpassad rehab samt efter 2,5 år som sjukskriven får du individuellt anpassad hjälp att finna arbete med bidragshjälp som för många är högre än sjukskrivnings ersättningen.

Det är lätt att lova återställning av bidrag m..m. men inte blir det mer arbete eller lyckligare människor för det.

Hörde i dagarna (första hands information) om en som inte ville (trots flera påstötningar)skaffa den kompetens som behövdes för att få fortsatt arbete (trots att arbetsgivaren skulle bekosta detta). Krävde att få behålla arbetet trots detta, Vid omorganisation blev personen stående utan arbete och svarade bara med att jag skall sjukskriva mig för jag har har ont i ryggen och efter nästa val skall jag bli sjukpensionär. Är det detta synsätt och moral vi eftersträvar???
Sjukskrivning och sjukpension till de som behöver men inte till alla och med aktiv hjälp att komma tillbaka liksom idag.