måndag 3 augusti 2009

Sommar och framtid

Nu är jag åter efter en för första gången riktigt ledighetsfokuserad semester. Har velat koppla av och rensa tankar för att fundera på vad jag vill fokusera framtiden på. Nu har det varit mycket fokus på arbete och det har varit en mycket bra karriär som erbjudit (erbjuder) mycket i retur i form av kunskap inom många områden och utmaningar. Har förutom det hållit på inom politik och föreningsliv. Inom föreningar har jag varit med i minst 1 styrelse sedan 13 års ålder och de senaste 20 åren ordförande i minst någon förening. Detta har givit mig en kunskap i att leda organisationer och grupper. Inom arbetet har jag arbetat med allt mellan kassatjänst på bankkontor till att vara med i ledande förändringsarbete med fokus från högsta ledningen i banken (nuvarande arbete). Däremellan har det varit kreditarbete med större företagsengagemang på regionalnivå, Projektledare för strategiutvecklingsarbete, framtagande av säljstrategier och säljutbildningar. Har även arbetet med personlig utveckling för enskilda medarbetare under några år. Genomgick utbildning på psykoligiförlaget för att kunna genomföra personlighetester m.m. Har de senaste 12 åren arbetet centralt med Norden som arbetsfällt och är oftast i dagsläget i Köpenhamn. Kom under min semester på att jag vill nyttja min erfarenhet från närings och föreningslivet till att arbeta mer politiskt och skall i kommande valkampanj ge det ett allvarligt försök.