söndag 9 februari 2014

Vinst varje gång

Tänk dig känslan som infinner sig när du ännu inte har börjat skrapa din trisslott och precis har börjat drömma dig bort med tankar om hur livet kan komma att se ut om du skulle få tre lika med högt värde.


Tyvärr är det ett nästan likadant lotteri för våra barn och unga i deras förutsättningar i det fortsatta livet. Så när som på föräldrar är det skolan som är viktigast för en bra start i livet.


Folkpartiet vill att varje enskilt barn ska bli en vinnare. Det är en självklarhet att alla barn ska få samma förutsättningar inför det fortsatta livet. Var de växer upp ska inte vara avgörande. Därför vill vi förstatliga skolan.


Drömmen om storvinsten inträffar när våra barn närmar sig skolåldern. Då längtar de till skolan och sin kommande lärare och har många drömmar och förväntningar om hur det kommer att bli.


Om drömmen ska slå in och om förutsättningarna för barnet framtid ska bli de bästa möjliga fordras i grova drag:


1) En lärare som är engagerad, duktig och ser just mina behov och möjligheter samt har förmågan att stimulera och motivera mig till nya utmaningar.


Folkpartiet har via kraftfulla reformer fokuserat på att öka stöd, hjälp och status för lärare. Vi har alltid generellt haft både kompetenta och engagerade lärare men de måste få möjligheter


2) En läroplan som fokuserar på kunskapsinlärning där varje enskild individ följs upp och att det finns en elevhälsa som backar upp mig om och när så behövs.


Folkpartiet har infört både en ny läroplan samt ett regelverk för att följa upp varje enskild elev med fokus på att identifiera och stödja kunskapsinlärning.


Vi har även förbättrat elevers möjligheter till arbetsro och skolhälsa. Skolinspektionen agerar kraftfullare än tidigare med att se till att alla regelverk fungerar och att skolan uppfyller alla krav.


3) Att min skola har resurser som gör att min rektor kan göra de åtgärder och prioriteringar som fordras för att ge det stöd och hjälp jag som elev behöver.


Eftersom resurserna till skolan är olika i varje enskild kommun, dels beroende på kommunens ekonomi, dels som en följd av prioriteringar med allt annat som kommunen vill priorietera i form av äldrevård, kultur fritid, m.m. ser skolans resurser olika ut i olika kommuner. I dag kan det skilja över 50 000 kronor per elev mellan de kommuner som satsar mest på sin grundskola och de som satsar minst – 50 000 kronor varje år blir nästan en halv miljon under grundskolans nio år.


Vi vill infria även den tredje punkten som är avgörande för en framgångsrik skolgång, den som handlar om resursfördelning. Därför vill vi i Folkpartiet förstatliga skolan för våra barn och framtidens skull.


via WordPress http://ift.tt/1aKhzfY