tisdag 19 augusti 2014

Skolan har förändrats

Sommarloven är slut och skolorna startas upp. För Folkpartiet har skolan alltid varit en av våra viktigaste frågor då vi inte bara möjliggör ett jämlikare samhälle utan även kan ge alla en möjlighet att nå sina drömmar oavsett bakgrund. Sverige som litet land i en stor värld behöver lägga mycket fokus på att ge skolan förutsättningar att möjliggöra inte bara en hög allmän kunskapsnivå utan även en hög spetskompetens. Detta för att attrahera forskning och utveckling av nya tjänster och produkter och därmed arbetstillfällen. En grundförutsättning för detta är att skolan alltid är i fokus vid fördelning av budget samt skapande av regelverk för ge bästa möjliga arbetsmiljö åt både lärare och elever.


Detta löser sig inte själv utan fordrar ett parti i regeringsställning som inte bara pratar om vad man vill åstadkomma utan även genomdriver det. Folkpartiet har sedan vi kom in i regeringen bl.a.  • Förbättrat lärarutbildningen så att lärarna får djupare ämneskunskaper.

  • Infört en lärarlegitimation så att eleverna garanteras behöriga lärare.

  • Infört tydliga kunskapskrav och nationella prov i årskurs tre. Alla föräldrar har rätt att få ett skriftligt omdöme om hur väl deras barn klarar skolarbetet för att möjliggöra att eventuella behov av extra stöd kan ske i tidigt skede.

  • Startat yrkeshögskola för utbildningar som ger kvalificerade yrkeskunskaper, men inte är akademiska

  • Startat upp en ny rektorsutbildning.

  • Ändrat skollagen så att det är mobbaren som i första hand får flytta och inte den mobbade.

  • Sett till att skolans personal får utbildning i hur man bekämpar mobbning och diskriminering.

  • Ändrat skollagen och gett kommunerna mer pengar så att fler skolsköterskor, läkare, psykologer och kuratorer kan anställas.

  • Satsat på kvalitet i högskolan och genomfört en historiskt stor satsning på forskning.


Vi ser i dag att resultaten förbättras för avgångsklasserna i flera kommuner och Folkpartiets skolpolitik börjar visa resultat.


Folkpartiet vill att alla barn ska få gå i en skola som når världsklass och att lärare har en arbetsplats som ger möjligheter, stolthet och uppskattning. Vi har redan gjort mycket för att skolan ska bli bättre och vi vill och kommer att göra ännu mer.


via WordPress http://ift.tt/1pHQTS6

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar