måndag 27 januari 2014

Synliga och osynliga murar mellan människor.

Det verkar finnas en drivkraft i oss människor som gör att vi vill gruppera oss och andra. Vi pratar kvinnligt/manligt, typiskt Svenskt/ osvenskt, Sportintresserad /icke sportintresserad osv. osv. Men är det inte så att vi oavsett vilka grupper vi anses tillhöra har mer gemensamt med andra människor utanför än inom gruppen.

Ledare har historiskt använt denna gruppering för att skapa rädsla och hat för de som inte tillhör gruppen. Vi har även byggt murar och bevakade gränser för att behålla medmänniskor inom gruppen och de andra utanför. Gränsen mellan öst och väst är ett typexempel och vi har sagt att det aldrig får inträffa igen. Trots det så har Israel byggt en mur på Västbanken, Nord Korea tillåts låsa in sitt folk från omvärlden.

Ledare har även använt grupperingstrixet för att medvetet skapa hat och därmed legaliserat försök till utrotning och förintelse av t.ex. judar under andra världskrigen. Enklaste politiken är att skylla alla fel på någon grupp människor och säga att utan de vore allt frid och fröjd.

Frihet, trygghet och mänskliga värderingar får aldrig tas för givet! Vår historia som gett oss kunskaper tillsammans med våra framtidsplaner är förenklat en förklaring på vårt agerande. För en trygg framtid i frihet är det vår skyldighet som föräldrar och vuxna att inte bara prata framtidplaner med våra barn och unga utan även informera om historien och faran med gruppering i vi och dom. Muren mellan öst och väst känns idag overklig men finns där i en annan skepnad i både synliga och osynliga murar mellan oss människor. Vi måste hjälpas åt att prata mer om likheter istället för olikheter för ett jämlikare och öppnare samhälle som vi alla är vinnare i.


via WordPress http://ift.tt/1iE2EXe

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar