söndag 5 maj 2013

Varumärke och brottslighet

Det är dags för sponsorer till föreningar såsom AIK att fundera på hur deras varumärke riskerar att svärtas ner och sammankopplas verkamheter såsom den sk. firmanboys står för.
Detta är att likna med den risk som tex. HM tar när det för något år sedan uppdagades att några kläder tillverkades av barnarbetare. HM tog snabbt tag i problemet och ordnade mycket snyggt upp sittuationen då det annars skulle påverka deras verksamhet negativt.
Om den organisareade brottligheten tillåts få grepp om idrottföreningar och företag kan de nästla sig in i ledande positioner i större och större nätverk. Detta måste uppmärksammas och hindras innan så sker och där måste rena sponsorföretag se sitt ansvar och framförallt risk.
Lyckas vi inte stoppa detta i tid så missgynnar det idrotten och därmed de riktiga supportrarna som brinner för sina hjältar på planen