söndag 5 maj 2013

Arbetslösheten i siffror

Häromdagen pressenterade professor Anders Forslund på Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering fakta gällande ungdomsarbetslösheten som är mycket inressanta. Det jag menar med intressanta är inte i första hand siffrorna som sådana för det är för varje enskild ungdom eller vuxen en tragedi att vara arbetslöshet och det oavsett % siffror. Det som skrämmer mig lite är hur stor påverkan Siffrorna gällande arbetslöshet har i politiska prioriteringar och vilket fokus det får och tar från andra områden.
Anders Forslund menar att i siffran för arbetslösa unga ingår unga som studerar och söker sommar eller ströjobb och att den rätta siffran snarare är 7% istället för redovisade 25%, detta påverkar märkbart även siffran för totalt antal arbetslösa. Så länge man mäter samma år efter år kan man se trender men blir ju svårt att göra jämförelse mellan länder vilket vi gärna gör i debatten för att påvisa storheter i hur duktig eller dålig en viss politik är. Vi måste då även veta när vi jämför och ser på trender att det faktiskt skedde en förändring 2007 då heltidsstuderande inte räknades in i siffran och med andra ord skulle vi som jämförelse med 2007 ha en arbetslöshet bland unga på 7% vilket i en lågkonjunktur är en låg siffra.
 Fakta enligt SCB är att  153 000 unga mellan 15-24 år är registrerade som arbetslösa. I relation till arbetskraften, 648 000, blir det 24 procent.
Av dessa arbetslösa är 68 000 heltidsstuderande, personer som ändå söker jobb. Före 2007 räknades inte dessa som arbetslösa.
Arbetslösa unga i förhållande till befolkningen, 1 235 000, blir sju procent.
Detta måste tittas närmare på eftersom det styr så gott som alla politiska prioriteringar och debatter. Även asylpolitiken bemöts allt oftare av retorik vi känner igen ifrån 2:a världskrigets Tyskland där massorna hetsades genom att påvisa hög arbetslöshet och problem för att därefter peka på bla. judar som de som skapade problemen.
SVT