söndag 5 maj 2013

Hållbart samhälle

Har idag deltagit i panelen på hållbarhetsseminariumet "Våra unga - en kväll för framtiden" ihop med företag, politiken och unga. Från politiken var det Kommunalrådet Marita Bengtsson (S) och jag som deltog.
Det jag tar med mig är förutom ett oerhört bra planerad och genomför debatt, en hel del tankar. Framförallt så tycker jag det märks tydligt att det är mycket frustration och ångest med anledning av den sittuation vi är i gällande miljön och då närmast avsaknaden av lösningar för vad göra. Detta var dock inget som märktes på deltagande ungdommar under kvällen utan vad som rapporterades från det arbete som utförts under dagen.
Jag tror personligen det är en avsaknad av tydlig vision som saknas. Medvetenheten och krismedvetandet finns där och jag tror ingen tycker annat än att något måste göras. Det är då när man skall ta steget från nuläget det är viktigt att ha en tydligt och framförallt synligt mål som gör att man kan börja leta efter vägar dit. Många skulle nog säga att vi har tydliga mål men det är i kvantiteter dvs minkad co2 med x% osv. det är inga visuella mål som går att styra mot om du inte är kunnig i området vilket välldigt få är.  Här måste vi politiker ta ett ansvar, vi måste hitta sätt att synliggöra en framtidsbild bättre så att lösningar kan komma på hur man tar sig dit.
Synliga bilder för hur det ser ut idag med isbjörnar på isflak finns det gott om liksom bilder på vad som händer om vi inte gör något i form av mängder av skrämmande filmer.