söndag 5 maj 2013

Pensionsåldern

Idag har pensionsutredningen lämnat sitt förslag på hur lösa trenden med att vi ökar antalet år som vi är pensionärer samtidigt som dessutom blivit äldre när vi väl går in i arbetslivet. Detta gör att de mindre antal år vi samlar in pengar till pensionen skall fördelas på mer och mer år. Ingen vill att vi skall få än lägre pensioner och då är det som enda val kvar att minska antalet år vi skall få ut vår pension och eftersom livslängden ökar får pensionsåldern förkortas i andra änden dvs genom att lägga till något år i arbete innan pension. Så här långt teoretiskt enkelt och logiskt men vi måste även hitta ett sätt att hantera våra olika förutsättningar att hålla oss arbetsföra längre upp i åldrarna så att vi slipper få fler fall där man avslutar sin yrkeskarriär med sjukskrivningstid innan man fyller pensionär. När det gäller siffror så utgår de efter oss som grupp men i grupperna finns individer som skulle kunna klara att arbeta till många många år efter dagens pensionsålder och individer som börjar slitas ut långt innan pensionsåldern.
Jag tycker helt klart att vi inte har något alternativ än att öka pensionsåldern eftersom vi inte kan sänka pensionsutbetalningarna än mer men jag undrar om vi inte borde hitta något system men karriärskifte så att det blir mer naturligt att skrifta yrke även i senare arbetsår för att underlätta att personer i yrkesgrupper där man sliter ut sig mer än andra att hitta en ny karriär inom en annat yrke de senare åren innan pension.
Det här med att om man jobbar några år längre så skulle inte unga komma in på arbetsplatsen stämmer inte eftersom det inte finns ett bestämt antal jobb. Antalet jobb varierar hela tiden och det är inget som är statiskt. För att öka antalet jobb måste vi få igång konkjunkturen så att företag anställer samt få fler unga att läsa praktiska gymnasielinjer så att de kan starta företag och anställa fler personer. När ett företag går dåligt som tex. SAAB för ett antal år sedan minskar antalet jobb vare sig man som 65 åring jobbar något år till eller skulle slutat vid 62. När nu SAAB börjar gå bättre igen och kommer att nyanställa beror det inte på att det finns anställda som gått i tidig pension. Det är en myt att det finns ett bestämt antal jobb som unga och pensioner skall slåss om.