onsdag 13 februari 2013

Råda ås

Råda ås ska filterara dricksvatten även i framtiden.
Sedan tidigare finns i det beslutsgrundande material som Länsstyrelsen i Västra Götaland har har två stycken inlagor från Folkpartiet i Lidköping. Vi hänvisar dels till den namninsamling som vi utförde under sommaren 2012 med önskan om att ej tillåta fortsatt utgrävning av Råda ås.
Vi hänvisar även till att vi inte anser att fortsatt utgrävning bör ske ur ett både naturområdes perspektiv, Råda ås är och borde förbli Lidköpingsbornas rekreations område och då skall vi inte gräva bort mer sand ur åsen
Vi hänvisar även till ett rent vatten perspektiv. Rent drickbart vatten är redan idag en bristvara och alla experter är överens om att det i framtiden kommer att bli än svårare att få tag på i naturen rent vatten.  Bara för att vi har en oerhört stor sjö in på knutarna betyder inte det att vi är säkra på att vi på ett miljö och hälsovänligt sätt kan ta dricksvatten därifrån i all framtid.  Vattnet under Råda ås är naturligt filtrerat av sanden vilket gör att ytterligare tillsatser ej behövs.
Naturvårdsverkets har gjort ett mycket bra jobb som tagit fram tidigare beslut i liknande frågor och ett expertutlåtande som påvisar att dessa domar borde vara vägvisare för ett beslut gällande Råda ås.
Vi närmar oss nu med spänning Länsstyrelsens ställningstagande och måste medge att allt annat än ett stopp för fortsatt brytning av sand i Råda ås vore ett nederlag och det tänker vi frenetiskt jobba vidare på för att undvika.
Historiskt sett har vi nationellt värnat och uppskattat de vattenkällor som naturen själv skapat via finurlig filtrering lår oss fortsätta med det även lokalt i Lidköping.