söndag 27 januari 2013

Lärare skall jobba som undervisning

Skollärarnas uppdrag är att undervisa sina elever och de måste få alla möjligheter att lägga mer tid på detta.
Administrationen har ökat i skolorna som tar undervisning tid från lärare. Detta är till viss del befogat genom att det blir ökad administration när det läggs mer tid på att varje enskild elev skall bedömas och ges bästa möjliga förutsättningar för just sin egen skolgång.

Administrationen har även ökat i och med att många föräldrar i än högre grad numera anmäler skolan till statliga Skolinspektionen om de anser att skolan inte genomfört sitt uppdrag för deras barn. Detta medför att skolans personal måste dokumentera inte bara för att följa och hjälpa upp ärenden som hamnar snett utan även för att kunna försvara sig den dagen som en eventuell anmälan dyker upp. Det finns som sagt många anledningar till att administrationen ökat på senare år.
Folkpartiet vill se en ändring på att denna administration tar tid och kraft från lärare har därför sett till så att en utredning startade upp i slutet av förra året. Utredningen skall komma med förslag på hur administrationen kan minska, underlättas och vad som kan lyftas ifrån lärarna till annan personal.
Folkpartiet tar tag i det man kan göra från statligt håll för att underlätta för lärare att utföra sitt jobb på ett bra sätt och att det skall bli så lika förutsättningar mellan kommuner och skolor som möjligt.

De åtgärder som Folkpartiet tidigare drivit igenom för ökad lärarstatus och möjligheter till karriärutveckling för lärare räcker inte för att göra yrket än attraktivare och trivsammare om vi inte som nu även tar tag i även den administrativa bördan.
Vi inte bara vill, utan och agerar med kraft för att skolan skall vara en attraktiv arbetsplats för lärare och övrig personal samt ha bästa möjliga förutsättningar för lärande. Skolåren går inte i repris.