onsdag 20 juni 2012

Lidköpings framtid

Då var årets fullmäktige avklarat där budget för kommande år behandlades klart. Lite extra speciellt var mötet då även remissvaret gällande kommunens ställning till fortsatt brytning i Råda Ås skulle beslutas.
Gällande budget är vi i Folkpartiet mycket glada att majoriteten liksom vi i alliansen lagt till extra medel till barn och skola vilket är mycket behövligt. I alliansens budget finns mer pengar till just barn och skola men det gick givetvis inte majoriteten med på men men då även de hade utökad budget är en del av kampen avklarad.
Låt oss nu hoppas (tror tyvärr inte) att detta kan användas så att våra barn och unga får mer vuxenkontakt och stöd.
Budgetdebatten handlade även mycket om den situation som Lidköping har gällande att vi har ett stort kapital placerat på börsen vilket ger avkastning vart år. Det som är problematiskt med detta är att i den budget som läggs (dvs beslut vad som får kosta vad under kommande år) räknas det in att vi kommer att få en relativt stor utdelning på detta kapital. D.v.s. vi planerar och ger de olika nämnderna klartecken till att börja dra igång verksamhet för ett visst belopp. Detta belopp överstiger vad vi får in i statliga bidrag och skatteintäkter. D.v.s. det är ett belopp där vi räknar med att få denna utdelning på börsen. Detta gör att vi till skillnad från andra kommuner kan använda mer pengar än andra kommuner vilket är mycket trevligt och bra men vi har ingen aning om hur mycket pengar som egentligen kommer in till kassan då vi inte kontrollerar detta själva. Det är Grekland, Spanien, Syrien m.m. som styr över detta och det är minst sagt bra.
Vårt förslag är att vi skall anpassa utgifterna efter vad som planeras komma in i form av skatter, avgifter och stöd. Att det sedan kommer in en summa på avkastningen är superbra och så gott som garanterat. Dock vet vi inte hur mycket förrän året är slut. I bokslutet gör vi då en reservering av detta och kan därmed använda detta i budgeten för kommande år. För att få jämn planering av verksamheten kan avkastningen användas med rullande 5 års genomsnittlig faktisk utdelning.

Vi vill även :
· Sätter igång med byggande av  anpassat äldreboende då detta behövs då vi blir äldre och äldre även i Lidköping samt friskare och vill därmed bo längre i hemmiljö.
· Att vi tar vara på turism på ett mycket bättre sätt än i dag i Lidköping
· Att vi ser till att man skall vara trygg i Lidköping så att oprovocerat våld motverkas.
· Att vi agera mycket starkt för att Polisstation, sjukhus m.m. finns och blir kvar i Lidköping
· Att bredband byggs ut i stad och landsbygd
· Att kraftiga insatser görs så att alla går ur skolan med minst godkänt betyg och att alla har utmanats och stöttats i att nå den kunskapsnivå man med stöd borde kunna klara.
· Skolorna skall servera näringsriktig och bra mat så att barnen får energi och lär sig uppskatta måltiderna.
· m.m.
Den debatt som följde gällande Råda Ås förlorade vi tyvärr och kommunens rekommendation blir därmed att fortsatt brytning får ske.
Detta är något vi inte kan förstå då det är en oerhörd risk för framtidens vattenförsörjning förutom att det förstör fantastisk natur. Vi kommer att lämna vår rekommendation om omedelbart stopp direkt till Länsstyrelsen från Folkpartiet som parti.

Vi lämnade dessutom in tre stycken motioner.
1) Vi vill att Lidköping förhindrar att barnfamiljer vräks från Lägenheter i Lidköping
2) Vi vill att en scen byggs på Nya Standens torg
3) Vi vill att Lidköping utser årets ungdomar gällande de som gjort goda insatser och därmed är förebilder.