fredag 11 maj 2012

Västra Götalandsregionen

Majoriteten i regionen dvs. Socialdemokrater, Vänsterpartister och Miljöpartister gick till val på att fixa låga enhetliga priser för kollektivtrafiken i Västra Götaland, de pratade på torgmöten och annat om summor i storleken 20 kr oavsett sträcka som enhetlig taxa.
Socialdemokrater bjöd in till presskonferens med spadar i händerna för att visa att de var beredda att starta ombyggnad av E20 till fyrfältsväg näst intill på dagen.
Det de inte nämnde var att de tänkte höja skatten och låta ovanstående slippra iväg genom att peka på andras ansvar eller att det inte går att göra nu.
Men jag tror faktiskt inte någon enda medborgare behöver få information i valrörelser om att just denna grupp efter val tänker höja skatten oavsett riks eller regionval. Så ok det är väll en anpassning till verkligheten och det kan de väll inte klandras för eller.......
Största sveket som drabbar oss alla och tyvärr kommer att leda till fortsatt mycket dödsolyckor är trots allt beslutet att ändra tidigare beslut i Regionfullmäktige om fyrfältsväg på E20 till 2+1 väg.
Vägverket har massor av önskemål och påtryckningar från hela landet gällande att få bättre vägar och är det då någon som frivilligt sänker sina krav så tackar de givetvis och tar emot forts som ögat innan man ändrar sig. Med andra ord nu har vägverket fattat beslut att rekommendera byggandet av  2+1 väg på E20 efter önskemål av S/V och MP.