torsdag 10 maj 2012

Trovärdigt?

Miljöpartiet har med sina kamrater Socialdemokraterna och Vänsyerpartiet beslutat om att stänga en enhet för barn med Asperger syndrom i Lidköping. Denna enhet var trygghet för dessa barn o unga. Nu skall verksaheten delas upp och inkluderas i två andra skolors verksamhet. OM nu Miljöpartiet tycker att detta är så bra och utrett att man beslutat detta borde man vara nöjda. Men då infinner sig det konstiga.... I kommunfullmäktige motionerar samma parti att man är orolig för konsekvenserna gällande sitt beslut och vill att Kommunfullmäktige går in o säkrar upp att inte kvalliten o kompetens försvinner.. Med andra ord man är rädd över konsekvenserna av sitt beslut.....