måndag 23 april 2012

Oppositions roll

Folkpartiet i Lidköping sköter sin oppositionsroll och stressar majoriteten. I dagarna kommer två motioner av Folkpartiets motioner att besvaras av Kommunfullmäktige. Den ena handlar om att förse Barn o Skolnämnden med mer pengar och den andra om utökad busstrafik inom Lidköping. Innan Kommunfullmäktige skall hantera dessa ser majoriteten till att dessa redan är uppfyllda.
Detta är ett vanligt sätt att hantera oppositionens frågor de gånger man märker att de annars måste bevilja dem. Tror faktiskt att mer spelade in än dessa motioner men tror att de spelade roll.
Tycker det är ett bedrövligt sätt att hantera sin personal i Lidköping. Lärarkåren har sedan tidigare uttryckt starkt missnöje med sin arbetssituation genom medarbetar undersökning och tror inte det blir bättre att att gå ut och informera om att fler skall avskedas och två veckor senare ångra sig. Dåligt ledarskap från majoriteten i Lidköping.
Hund rastgård är en motion som vi fått avslag på från Folkpartiet men nu ryktas det om att man skall inför hund rastgård ändå?? Hur fungerar det egentligen, först avslag på motion och sedan göra det ändå...
Nåja huvudsaken är att de frågor vi brinner för blir genomförda och det verkar det bli men inte utan en opposition som ligger på och den rollen har vi tagit i Folkpartiet.