tisdag 20 september 2011

Parboendegaranti även i Lidköping

Det är med stor glädje jag konstaterar att Regeringen beslutat att via budgeten för 2012 beslutat att parboendegaranti för äldre skall gälla i hela landet. I Lidköping har vi i FP motionerat om detta men fått avslag. Nu går regeringen in och beslutar och då får även äldre i Lidköping denna rättighet.

Det vi vill är något så självklart som att äldre par, om de så vill, ska ha rätt att bo tillsammans i äldreboende även om deras omsorgsbehov skiljer sig åt.

Äldre par som har levt ett helt liv tillsammans ska inte behöva skiljas åt när den ena maken behöver flytta till ett äldreboende. Det måste därför finnas äldreboenden och omsorg som är anpassade för par.

Det är omänskligt att sära på äldre makar i en situation där de kanske behöver varandra som mest.

Alla par ska rätt att, om de så vill, bo tillsammans livet ut.

Kom ihåg att det är en rättighet och ingen skylldighet men man skall inte behöva slåss mot kommunen in i det sista i livet för mänsklig trygghet.