måndag 26 april 2010

Vuxna måste ta sitt ansvar

Nu händer det igen.... en elev som inte hunnit till mer än sjätteklass har mist tron på vuxna och samhället. Han är utsatt för oerhört kränkande behandling av skol"kamrater". Killen har ADHD och nog med problem att passa in och fungera med andra unga utan att detta skall hända. Killen är hemma då han inte vill gå till skolan och möta sina plågoandar och tacka sjutton för det!! Vilken vuxen människa skulle vilja gå till en plats där man blir utsatt för kränkande behandling och ingen i omgivningen bryr sig. Plågoandarna går kvar i skolan som om ingenting hänt. Rektor hänvisar till att alla har rätt att gå i skolan. Känner inte till fallet mer än vad media skriver. Men herregud har rektor och lärare inget vuxenansvar. Ta in föräldrar till plågoandarna och berätta att de skämmer ut sig själva om de inte agerar och lär sina barn hur man beter sig mot andra människor. Rektor borde be föräldrarna vara i skolan varje dag fram till rektor får det han önskar dvs. att politikerna tar ansvaret och flyttar på plågoandarna. Detta borde rektor med sin kurage och chefskap kunna få till genom att prata med föräldrar och få dem att frivilligt göra så. Ingen skall behöva bli trippelt straffad, dels via mobbing, genom att möta sina plågoandar i skolan igen och inte minst inga vuxna eller myndighet gör något.

I nya skolagen som om ingen stoppar den börjar gälla från 1 Juli 2011 ger lärare och rektor tydligt mandat att inte bara som vuxna utan även i sin roll som skolledare möjlighet till att tillfälligt stänga av elever även i grundskolan Nu hade det behövts. Själv känner jag bara att mitt engagemang politiskt är rätt och att jag måste ta vara på alla chanser att täppa igen liknande luckor.