tisdag 10 november 2009

Okontrollerad ekonomi


Lidköpings rödgröna majoritet har nu beslutat att höja skatten i Lidköping. Jag är inte ett dugg förvånad, det hör ju till för en rödgrön majoritet att göra så.

Det är skrämmande att man höjer skatten i Lidköping av flera skäl:
1) Vi är en av de likvidaste kommunerna i landet ( om inte t.o.m den likvidaste) men de rödgröna har valt att okontrollerat öka driftkostnaderna i kommunen så att vi måste få in avkastning på kapitalet istället för att använda eventuell avkastning till extra insatser när väl pengarna är framme.

2) Alla siffror pekar åt rätt håll gällande återhämtning från den globala krisen som varit, att då gå in och strypa konsumtion och återhämtning genom ökad skatt är rent av dumt (Om man nu vill ha återhämtning?).

3) Den kostnadsminskning som nästan alla nämnder fixat visar att det funnits möjligheter till översyn av kommunens verksamhet och det har varit bra. Men att strypa alla nämnder med 2% rakt av visar på att man inte har haft någon kontroll eller styrning. Inget företag skulle strypa alla avdelningar med samma % sats när man måste spara. Man får faktiskt inse att visa måste spara mer och någon kanske måste få ökad budget. Anledningen är att en neddragning i vissa avdelningar/ nämnders budget straffar sig genom ökade kostnader i andra. Tex. borde kultur och fritid kunna spara mer och Socialnämnden få ökat anslag. Jag anser därför att med kontrollerad kostnadsöversyn och aktivt budgetarbete undviker man skatteökningar.

Att sedan kalla skatteökningen för tillfällig är rent av knäppt... om det inte är så att man planerar att leka med oss medborgare genom att öka skatten i år och inför valet nästa år visa på en fejkad handlingskraft och sänka skatten.