måndag 5 april 2010

Förtroende


Förtroende och trovärdighet är oerhört viktigt framförallt när man måste besluta eller informera om negativa och jobbiga händelser. Såg för ett antal år sedan att man vid den tidpunkten beslutat vem som skulle informera allmänheten i tv gällande eventuella angrepp på Sverige. Personen skulle vara trovärdig och samtidigt skapa största möjliga lugn för att kunna agera samlat och enat.
Vissa företagsledare och andra ledare har en viss karisma omkring sig som gör att deras ledarskap skapar möjligheter till ledning och agerande.
Att nu Mona Sahlins förtroende rasar och att hon är i samma team har Lars Ohly vilken alltid har lägst förtroende skapar inga trygghets signaler inför deras försök att regera landet. Hur skall de kunna ta beslut som är impopulära?? Att vara ledare innebär att våga fatta rätt beslut för verksamheten och inte enbart populära beslut.
Monas ras i förtroende är anmärkningsvärt då debatterna inte ens startat och hon än så länge enbart svarar " vi skall lämna besked om vad vi vill senare". Kan det möjligtvis vara just detta ledarskap som ger dåliga poäng? ;)

Läs vidare på Aftonbladet,DN,SVD, DN