söndag 29 augusti 2010

Inmålad i ett hörn

Nu visar de röd/gröna att de gillar hemtjänst arbete men de vill inte ha det utanför den kommunala fackförenings kontrollen. (Aftonbladet) Socialdemokraterna har verkligen målat in sig i ett hörn mellan LO, V och MP och har därför mycket svårt att genomföra beslut även om de verkar gilla det själva. Att Socialdemokraterna gillar att underlätta för familjer oavsett ålder gällande hushållsarbete och övrigt som underlättare vardagen verkar helt klart. Varför skall de annars införa buttler och underlätta att få hemtjänst för äldre?

Nu är det ju så att om hemtjänstföretagen växer i antal och fler och fler använder dessa tjänster då hotas den kommunala sektorn inom hemtjänst och därmed LO arbetares arbete. Sen att de anställda inte blir arbetslösa utan byter till näringsliv istället för den kommunala sektorn spelar ingen roll eftersom man då inte är LO medlem

Politiska partier skall vara fria från fastlåsningar via intresseorganisatoner!!